Föreningen Södermalmsparkernas Vänner

 

Inbjudan till gratisvandring på Västra Södermalm - Långholmen

Onsdag 31/8 kl 17- 20 ordnar vi en vandring med utgångspunkt Vid Tunnelbaneuppgången på torget vid Hornstull (vid Torgståndet!) för vandring förbi den planerade Permakulturodlingen "Odla ihop" vid Draken, längs Hornstulls strand, en titt på Reimersholme och sen till Långholmen där vi vandrar förbi koloniträdgårdarna.

Sen landar vi på Stora Henriksvik där vi efter fika tittar på köksträdgården och lyssnar på dess berättelse: Formen från trädgårdsmyten i den gamla Persiska kulturen, om hur Vi odlar köksträdgården enligt de allra senaste vetenskapliga rönen från slutet på 1700-talet och om 1700-talets ideer om trädgårdens roll i ekologi och nationalekonomi.

Anmäl deltagande senast 29/8 till christina.trapp@telia.com så vi kan förbereda kaffe/te och bärpaj.


VAR MED OCH VÄRNA SÖDERS PARKER

Södermalmsparkernas Vänner bildades 1989-90, då den första byggvågen i Söders parker började. Sedan dess har många tusen nya bostäder tillkommit-en del på parkmark. Och hoten mot våra parker är idag större än någonsin.

Det talas om den "täta staden" som alla vill bo i. Men för att den täta staden också skall vara den "goda staden" måste gaturummen brytas av parker, trädplanterade mötesplatser och torg, lekplatser och bollplaner.

Träden renar luften från avgaser och partiklar, tar upp koldioxid och andas ut syre. Heta sommardagar sänker avdunstningen från lövverket temperaturen i staden vilket förbättrar klimatet.

Parkerna är livsnödvändiga i en stressig stadsmiljö.Vi är många som använder dem – för att andas frisk luft, strosa, sola, vila, leka,ha picknick i och för att att njuta av blomsterprakten och solskimret genom trädkronorna.

Vi som bor på Söder måste kämpa för våra parker, försvara våra gröna gårdar, lekplatser, skolgårdar och de gröna "gluggar", som finns kvar, ge våra synpunkter till myndigheterna och själva göra en insats för att vårda det gröna.

FÖRENINGENS SYFTE ÄR ATT

* värna parker och andra grönområden

* värna vatten och stränder

* verka för bra fritidsmöjligheter utomhus

* verka för en hälsosam miljö

NY GRÖN VåG i STOCKHOLMSREGIONEN
Konferens lördagen den 17 november

Flygblad Slussen plan B

www.SLUSSENplanB.nu

Den gröna promenadstaden

En inbjudan från Stadsbyggnadskontoret 5 och 10 september

En guidad tur på årsta holmar

Soderorts Naturskyddsforening, Monica Atterbrant guidar politiker och foreningsmedlemmar.

Monica

Ordforande Bitte

Baverhydda

 

Remissvar Bussterminal Dp 2011-01580-54

Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3A Bilaga 3B

Slussensymposiet med Emilia Hagberg Mp och Curre Hansson S

Översiktsplanen för Stockholms stad, stadens parkprogram, Gå till "infrastruktur"

Byggförslag längs Hornsbruksgatan- Högalidsparken. Remissvar

Slussen-dp

Slussen Swidde

Slussen

Kallelse till årsmöte

Stadgar

Flygblad

Verksamhetsberättelse

Busssterminal

Är du intresserad av vår förening, ring eller maila till oss!

Anki Wahlén 08 - 644 74 18 anki.wahlen@comhem.se
Bitte Liberg 08 - 84 30 88 bitte@dc5.net
Peter Meyer 08 - 33 54 97 pelle1961@hotmail.com
Solveig Nordlander 08 - 641 84 25 solveig_nl@hotmail.com

Vill du vara med så betala in årsavgiften 50 kr till vår kassör Anki Wahlén på postgiro 412 53 49 - 3

Välkommen i kampen för ett grönt Söder!